Personal Coaching & Communicatie op maat

Onze ervaring is dat problemen op de werkvloer meestal ook terugkomen in privésituaties, vaak nét in een andere vorm.Je wilt meer bereiken en het lukt je zelf niet. Je loopt continu tegen dezelfde problemen aan en je wilt hier verande­ring inbrengen.

De Regenboogpartners is jouw personal coach en helpt je dit doel te realiseren. Met Personal Coaching biedt De Regenboogpartners jou een kort en intensief coachings­traject met als doel: Het geven van praktische tips, handvatten. Het laten zien wat er op dieper niveau speelt.

Jouw slagen als leidinggevende of collega wordt in belangrijke mate bepaald door hoe jij overkomt, hoe jij persoonlijk contact legt. Lukt je dit te verbeteren, dan is de door jouw gewenste ontwikkeling binnen handbereik. Personal Coaching Tijdens het eerste coaching gesprek wordt er in overleg met jou gekeken hoeveel sessies er nodig zijn om jouw doel te rea­liseren.

Indien nodig lopen wij met jou mee op de werkvloer om te kijken hoe jij in de praktijk handelt.

"Door mijn personal coaching ben ik enorm vooruitgegaan met mijn communicatie, tijdens een conflict durf ik mijn gesprekspartner aan te blijven kijken. Ik durf meer te staan voor wie ik ben." Ben Reus

Kosten: € 130,- per uur (€ 150,- bij meelopen op de werkvloer). De gesprekken vinden plaats in de praktijk van De Regenboogpartners, Larixplantsoen 116, Heerhugowaard. 

Communicatie op maat

In de Communicatietraining op Maat kijkt De Regenboogpartners samen met jou naar mogelijke knelpunten in jouw orga­nisatie. Er wordt in overleg met jou een trainingsprogramma opgesteld waarmee deze knelpunten op korte ter­mijn worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen.

Wat is de werksituatie in jouw organisatie? Werken jouw medewerkers als team samen of maken ze elkaar constant verwijten? Durven ze individueel en als groep verantwoording te nemen? Komt elke medewerker voor zijn of haar mening uit? Of worden conflicten juist vermeden en durft niet ieder­een de confrontatie aan te gaan? Is er sprake van spanning in de groep? Durft elke medewerker vragen te stellen, door te vragen om zo processen helder te krijgen en te houden? Soms spelen er in een organisatie meerdere problemen.

De Communicatietraining van De Regenboogpartners is daarom altijd op maat! Doel van de Communicatietraining op Maat Zeker is het dat ook in jouw organisatie alles staat of valt met communicatie. Veel mis­verstanden ontstaan omdat we denken dat wat voor ons duidelijk is, ook door ande­ren wordt begrepen. Er vindt een cultuurverandering plaats wanneer mensen goed naar zichzelf leren te kijken. Ze krijgen inzicht in hun doen en laten, zijn duidelijk. Ze leren problemen te bespreken in plaats van gelijk te willen halen.

De Communicatietraining op Maat stelt jouw medewerkers ook in staat te luisteren, door te vragen en feedback te geven in plaats van kritiek.

"Ik heb heel veel aan de training gehad met name dat ik niet de enige ben die worstelt met communicatie. Ik gebruik het geleerde constant!" Ellen Dijkshoorn

Praktische informatie De Communicatietraining duurt twee dagen, waarop bij voorkeur gewerkt wordt van 10:00 uur tot 17:00 uur. Na zes weken is er een terug­komdag. Dit is om de groep de mogelijkheid te geven om wat er geleerd is in praktijk te brengen en de lesstof nogmaals eigen te maken. Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers. Tevens wordt er altijd gewerkt met twee ervaren trainers. We boeken hierdoor dubbel zo snel resultaat. Kosten: € 900,- per dagdeel (excl. BTW). Locatie: is in overleg te bepalen. Locatie, lunch en versnaperingen zijn niet in de prijs inbegrepen. Bekijk onze referenties. MEER WETEN? Telefoon: 06-27170861.